«Ν᾿ ἀγαπᾶς τὴν εὐθύνη. Νὰ λές: Ἐγὼ μονάχος ἔχω χρέος νὰ σώσω τὴ γῆς. Ἂν δὲν σωθεῖ ἐγὼ φταίω.» Ν. Καζαντζάκης


Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Σημαντική υπενθύμιση

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι η προθεσμία για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης λήγει την Παρασκευή 28/5/2015 στις 11.00 π.μ.

Οποιαδήποτε αίτηση κατατεθεί στο Δ.Σ. μετά την προαναφερόμενη ημερ/νία δε θα γίνει αποδεκτή.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι :

α)Φωτ/πία δύο όψεων Α.Τ.

β)Φωτ/πία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα φαίνεται ευκρινώς το ΙBAN.
γ)Βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα .

δ)Βεβαίωση μέλους από το Σωματείο,(επικ.με Γ.Γραμματέα με mail).


                                                            ΑΠΟ      ΤΟ        Δ.Σ.

Κυριακή 12 Απριλίου 2015

Aσθένεια μισθωτού-Όρια και αποδοχές

Κατά τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για τον μισθό, εάν μετά από 10 ήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργασθεί εξαιτίας σπουδαίου λόγου.

Ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για τον μισθό δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα, εάν το κώλυμα επήλθε ένα τουλάχιστον έτος μετά από την έναρξη της σύμβασης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση το μισό μήνα. Ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον μισθό, ποσά που καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο εξαιτίας του κωλύματος (ασθένεια), λόγω υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης.
Ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει το ασφαλιστικό επίδομα και όταν ο μισθωτός δεν το έχει εισπράξει πραγματικά, με την προϋπόθεση όμως ο μισθωτός να δικαιούται το επίδομα από το ΙΚΑ αλλά δεν το εισέπραξε διότι ο ίδιος, απέφυγε να προσφύγει στον ασφαλιστικό του φορέα όταν ασθένησε (π.χ αμέλεια).
Ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει με έγγραφο του ΙΚΑ ή με άλλα αποδεικτικά μέσα, ότι ο μισθωτός δικαιούται από το ΙΚΑ το μη εισπραχθέν επίδομα. Αν αποδειχθεί ότι δεν το δικαιούται, η αφαίρεσή του από τον καταβλητέο μισθό συνιστά παράνομη καθυστέρηση καταβολής μισθού.
Εάν βέβαια για οποιοδήποτε λόγο, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται ασφαλιστικές παροχές (δεν συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις λήψης των παροχών), ο εργοδότης βαρύνεται με ολόκληρο το ποσό που ορίζει ο νόμος.
Τα παραπάνω αφορούν την διαδικασία για την καταβολή των αποδοχών κατά τη διάρκεια της ασθένειας και όχι την απόδειξη της ασθένειας.

Συχνά επικρατεί η αντίληψη ότι για να είναι δικαιολογημένη η απουσία του εργαζόμενου λόγω ασθένειας, θα πρέπει η σχετική ιατρική γνωμάτευση να είναι από ιατρό δημοσίου φορέα (δημοσίου νοσοκομείου, - δημοσίας υπηρεσίας πρωτοβάθμιας υγείας) και όχι από ιδιώτη ιατρό, με αποτέλεσμα πολλές φορές να θεωρείται αδικαιολόγητη η απουσία του μισθωτού ή και να επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στον εργαζόμενο, εφόσον αυτές προβλέπονται σε εσωτερικό κανονισμό εργασίας της επιχείρησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3418/2005 τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή ιδιώτες ιατρούς.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2015/05/Astheneia-misthotoy-Pos-apodeiknyetai-Xronika-oria-kai-apodoxes.html#ixzz3afNWEF2o

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

"Είναι ο καπιταλισμός...ηλίθιε"

Επιστρέφουν σιγά – σιγά τα χαμόγελα στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών. Οι ισολογισμοί των εγχώριων εταιρειών καταδεικνύουν ότι η «σταθερότητα» επέστρεψε το 2014.
Ειδικότερα: ....
-Η ACS Courier, θυγατρική του ομίλου Quest, συμφερόντων Θ. Φέσσα, η οποία κατέχει την 1η θέση στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών, παρουσίασε πέρσι έσοδα 82,3 εκατ., έναντι 73,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
Η αύξηση 12,6% οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στη «δραστηριοποίηση της και στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, πέρα των ταχυμεταφορών».
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,244 εκατ., έναντι  3,454 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 5,373 εκατ. έναντι 3,015 εκατ. το 2013.
-Αύξηση εσόδων 2% σημείωσε, το 2014, η εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex. Tα έσοδα ανήλθαν στα 29,02 εκατ., έναντι 28,45 εκατ. το 2013 και 27,2 εκατ. το 2012.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της (0,15 εκατ. ευρώ), έναντι κερδών 0,1 εκατ. το 2013 και ζημιών 1,5 εκατ. το 2012.
Υπενθυμίζεται ότι η Speedex είναι μέλος των ομίλων Fourlis και Sfakianakis, ενώ τo 2012 μετέφερε τα κεντρικά γραφεία και το κέντρο διαλογής σε νέες εγκαταστάσεις στη Κηφισιά. 
-Λειτουργικά κέρδη και αύξηση εσόδων παρουσίασαν το 2014, τα ΕΛΤΑ Courier, θυγατρική εταιρεία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 1,73 εκατ., έναντι ζημιών προ φόρων 0,73 εκατ. ευρώ, που καταγράφηκαν το προηγούμενο έτος. Αύξηση 6% σημειώθηκε στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 27,14 εκατ. ευρώ, έναντι 25,53 εκατ. το 2013.
-Η Γενική Ταχυδρομική δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα τον ισολογισμό του 2014. Το 2013 είχε κύκλο εργασιών 46,5 εκατ. και κέρδη 2,2 εκατ.
Βάσω Βεγιάζη Πηγή: metaforespress.gr

Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

AΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ SPEEDEX

25 απολύσεις ανακοίνωσε η SPEEDEX, με τις 15 να έχουν άμεση ισχύ και τις 10 να εκκρεμούν λόγω του υφιστάμενου ορίου απολύσεων.

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ:

Η SPEEDEX Μεταφορική, ιδιοκτησίας ομίλου Φουρλή-Σφακιανάκη, τρίτη μεγαλύτερη εταιρία ταχυμεταφορών στην αγορά με 15% μερίδιο και κερδοφόρα επί σειρά ετών, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά 25 απολύσεις εργαζομένων την Τρίτη 6 Μαΐου. Χωρίς καμία δικαιολογία και διάλογο, προχώρησε σε 15 απολύσεις άμεσα, με τις 10 να εκκρεμούν λόγω του ισχύοντος ορίου των ομαδικών απολύσεων, με τους εργαζόμενους αυτούς να προέρχονται στο σύνολό τους από την συνεργασία Speedex και Alpha Bank, με την τελευταία να λειτουργεί ως άμεσος και ουσιαστικός εργοδότης τους, στον τομέα των αυθημερόν κινήσεων της τράπεζας.
Με το παραπάνω παράδειγμα γίνεται σαφές, τόσο το αδιανόητο πλαίσιο, όσο και οι κάκιστες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στη SPEEDEX, που δημιούργησαν τα μνημόνια και οι αντεργατικές παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων. Η δυνατότητα της εργοδοσίας να «αποσπά» εργαζόμενους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ως ενοικιαζόμενους αποτελεί κομμάτι μιας στρατηγικής τεμαχισμού όλων των υπηρεσιών της και ανάθεσης σε υπεργολάβους των διαφόρων κομματιών της. Υπό αυτή τη λογική αποδόθηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης σε εργολάβο πριν ένα μήνα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων του.

Επειδή οι άνεργοι στη χώρα έχουν ξεπεράσει κάθε ευρωπαϊκό προηγούμενο, με τα επίσημα ποσοστά να αγγίζουν το 27% και το πραγματικά να το ξεπερνούν κατά πολύ.

Επειδή ο Όμιλος Φουρλής (INTERSPORT- ΙΚΕΑ- FOURLIS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-NEW LOOK-Service One) έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν σε απολύσεις, εκβιαστικές μειώσεις μισθών και ατομικές συμβάσεις εργασίας στις επιχειρήσεις του, χωρίς έλεγχο και περιορισμό από το Υπουργείο Εργασίας.

Επειδή ο μόνος λόγος που αποτρέπει την εργοδοσία της κερδοφόρας SPEEDEX να προχωρήσει στον αριθμό των απολύσεων που επιθυμεί, είναι το υφιστάμενο όριο απολύσεων όπου η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο προς κατάργηση.

Επειδή ο χαρακτηρισμός της SPEEDEX ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας, βάσει δικαστικής απόφασης, αξιοποιείται από την εργοδοσία ως όπλο για τον έλεγχο και την ματαίωση των αγώνων του κλαδικού συνδικάτου (ΣΕΤΤΕΑ) αλλά ποτέ ως όπλο της κυβέρνησης για την παύση των απολύσεων και των αντεργατικών σχεδιασμών της εργοδοσίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θα επιτρέψει και νέες αδικαιολόγητες απολύσεις να προσθέσουν και άλλους εργαζόμενους στην σημερινή πραγματικότητα της ανεργίας και της εξαθλίωσης;
2) Θα αποτρέψει τις απολύσεις στη SPEEDEX, ιδιοκτησίας ομίλου Φουρλή, που πρωταγωνιστεί σε κάθε είδους αντεργατικές επιλογές, παρά την δυναμική και συνεχή κερδοφορία της;
3) Θα συνεχίσει την συζήτηση για την κατάργηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση στέκει ως το μοναδικό εμπόδιο για τους απαράδεκτους σχεδιασμούς της SPEEDEX;
4) Θα παρέμβει σε μια χαρακτηρισμένη επιχείρηση κοινής ωφέλειας ώστε να διασφαλίσει του λόγου το αληθές, ή η ωφέλεια θα περιορίζεται στην εργοδοσία της επιχείρησης;Πηγή : https://www.facebook.com/stratoulis.d?fref=ts

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2014

                                     


Συγκέντρωση : 10.30, Ε.Κ.Π.

(Για τη μνήμη αυτών που πραγματικά έχυσαν το αίμα τους).


4 ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ SPEEDEX

 ΟΧΙ   ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   ΜΕ   ΤΗΝ   SPEEDEX

  ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 4ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ                       ΤΕΤΑΡΤΗ
  30/04   1900-2300  ΣΤΟ HUB ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ             ΕΠΟΜΕΝΕΣ       
  24ΩΡΕΣ  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΕΡΓΙΕΣ
               
                              ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
      ΤΟ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΑΓΟΡΑΝΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ


    Η διοίκηση της Speedex από τις αρχές του Μάρτη έχει ξεκινήσει μια επικίνδυνη και ύποπτη τακτική να δίνει με άγνωστο αντίτιμο κομμάτια της επιχείρησης σε εργολάβους προκειμένου να συρρικνώσει το εργατικό δυναμικό της , παρά την αυξημένη δουλειά που έχει η εταιρεία και γενικότερα ο κλάδος της ταχυμεταφοράς. Κομμάτια μιας επιχείρησης που η συνέπεια και ο επαγγελματισμός των συναδέλφων κατάφεραν να την φέρουν με αξιώσεις στην τρίτη θέση του κλάδου της ταχυμεταφοράς και έτσι να παγιωθεί στην συνείδηση του πελατολογίου της.
   Σε συνδυασμό με την τεχνητή κρίση που δημιουργήθηκε από την Alpha Bank προκειμένου να οδηγηθούν 25 ακόμη συνάδελφοι στην απόλυση, οι Αγοράνος – Αυγερινός πάνε να εκδηλώσουν την πρώτη μεγάλη επίθεση απέναντι στον κλάδο σε συνθήκες απελευθερωμένης ταχυδρομικής αγοράς. Μια επίθεση που δεν διστάζουν να την εξαπολύσουν ακόμη και απέναντι στην ίδια τους την εταιρεία.
   Την ίδια στιγμή που ο ανταγωνισμός της Speedex έχει αύξηση κερδών με εντελώς διαφορετικές πρακτικές και λογικές καθώς η μεν ACS εμφανίζεται πλέον σαν ιδιωτικό ταχυδρομείο – post courier και η δε Γενική Ταχυδρομική ως παραδοσιακή εταιρεία courier, η διοίκηση της Speedex υστερεί χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα το δίδυμο Αγοράνου – Αυγερινού προκειμένου να καλύψει την προφανή έλλειψη στρατηγικής για την ανάπτυξη της εταιρείας στη νέα εποχή, επιλέγει να κάνει το λαγό της επίθεσης σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρο τον κλάδο.
    Ο στόχος είναι να μειωθεί ο κύκλος εργασιών της εταιρείας , με αποτέλεσμα να πέσει η σύμβαση εργασίας, να απολυθεί κόσμος , να γεμίσει ο κλάδος με ειδικευμένα - φτηνά εργατικά χέρια, να κοπεί σε κομμάτια και να πουληθεί σιγά σιγά η Speedex. Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσπαθεί να εκτελέσει το ανεκδιήγητο δίδυμο
   Αυτοί θέλουν ιδιωτικοποιημένα ταχυδρομεία και μισθούς πείνας για τους εργαζόμενους στις εταιρείες courier και εμείς θέλουμε τη SPEEDEX ΑΝΟΙΧΤΗ , ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και θα το πετύχουμε. Όπως συμβάλαμε στο να μείνει ανοιχτή η Γενική  Ταχυδρομική , έτσι θα μείνει ανοιχτή και βιώσιμη η Speedex. Όπως συγκρουστήκαμε με την ACS και τα ΜΑΤ , έτσι θα ξανασυγκρουστούμε προκειμένου να μείνει ανοιχτή η Speedex. Το Υπουργείο Εργασίας άραγε πως βλέπει την σκόπιμη υποτίμηση μιας κερδοφόρας επιχείρησης ; Μήπως έτσι αντιλαμβάνονται τη θεωρία  περί success story ; Ο όμιλος Φουρλή έτσι αντιλαμβάνεται την υγιή επιχειρηματικότητα και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς ;
    
    Δε θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Στηρίζουμε τις αποφάσεις της μαζικής Γενικής Συνέλευσης των συναδέλφων στη Speedex, συμμετέχουμε μαζικά και αποφασιστικά στις κινητοποιήσεις τις οποίες καλύπτουμε απόλυτα. Με ενότητα κι αγώνα τα νοσηρά σχέδιά τους θα μείνουν για μια ακόμη φορά στα χαρτιά ! 


·         ΚΑΜΙΑ  ΑΠΟΛΥΣΗ  ΣΤΗ  SPEEDEX

·        ΚΑΜΙΑ  ΜΕΙΩΣΗ  ΜΙΣΘΟΥ  ΣΤΗ  SPEEDEX

·         ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

·         ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

·         ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

·         ΝΑ  ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ   ΤΩΡΑ    ΑΓΟΡΑΝΟΣ  ΚΑΙ  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  ΟΛΟΙ  ΣΤΗΝ  ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ


ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  Σ.Ε.Τ.Τ.Ε.Α.  ΣΤΑΔΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΙΟΛΟΥ  ΣΤΙΣ 10:30